Nationale Dag van Besef

Het Comité 30 juni – 1 juli Amsterdam organiseert sinds 1993, de Nationale Dag van Besef.

Nationale Dag van Besef – 30 juni.

Sinds 30 juni 1993 komen jaarlijks vele honderden mensen bij elkaar op de Dag van Besef om de Ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam bij te wonen.

De Ceremonie van Besef begint aan het eind van de middag, zie voor de exacte aanvangstijd de evenementenpagina. Er zijn speeches, zang en worden kransen gelegd, daarin altijd voorgegaan door de samburadrum van de oorspronkelijke bewoners van het overzeese deel van het koninkrijk, de inheemsen.

Om 20:00 is de nationale twee-minuten stilte, Deze dag gaat niet alleen over de mensenhandel, ontmenselijking, uitbuiting en slavernij, maar vooral ook om de lotsverbondenheid van de landen die tot het Koninkrijk der Nederlanden horen of behoorden.

Het Comité 30 juni – 1 juli Amsterdam, voorheen het Nationaal Comité 30 juni – 1 juli, neemt sinds 1993 het voortouw hierin. Iedereen die de grondgedachte steunt kan zich bij de beweging dan wel het organiserend comité aansluiten.

De Ceremonie van Besef op de Dag van Besef vindt jaarlijks plaats op het Surinameplein in Amsterdam.

Het Comité 30 juni – 1 juli Amsterdam, is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief. Het comité ondersteunt of werkt samen met organisaties, instellingen of stichtingen die zich met slavernij, kolonialisme, discriminatie, racisme, xenofobie, uitsluiting en ongelijke kansen en behandeling bezighouden.

In 2003 werd het Monument van Besef / Levensboom/Bon Fu Gronprakseri onthuld op het Surinameplein. Het Monument van Besef, A Bon Fu Gron Prakseri, is het resultaat van de vastberaden inzet sinds 1993 van honderden Surinamers, Nederlanders en Antillianen vanuit het besef dat hun geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat bepaalt niet alleen het heden maar met name ook het lot van onze gezamenlijke toekomst.

Emancipatie, groei en bloei is alleen dan mogelijk als er – meer dan nu het geval is – juiste conclusies uit deze band worden getrokken. Het monument staat symbool voor de verbondenheid en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarom zal de Nederlandse regering en allen die haar vertegenwoordigen bij elke gelegenheid op haar verantwoordelijkheid worden gewezen om te werken aan de uitvoering van het Manifest van Besef.