Het 30 juni Manifest van Besef

Wij beseffen dat:

 1. Suriname en de Nederlandse Antillen met haar bevolking zoals het nu is, een
  creatie zijn van Nederland
 2. Ten gevolge van de ingeplande verdeel- en heerspolitiek van Nederland, zijn
  Suriname en de Nederlandse Antillen opgescheept met problemen welke zij niet
  op eigen kracht kunnen oplossen.
 3. Een groot deel van de Surinaamse en de Antilliaanse bevolking haar winti geloof
  300 jaar (vele generaties lang) niet mocht belijden o.g.v. Nederlandse wetten.
  Mensen zijn vermoord, verminkt en stelselmatig mishandeld en in gevangenissen
  gezet in Naam der Koningin vanwege het belijden van hun godsdienst.
 4. Nederland, zowel in de periode van slavernij en slavenhandel als daarna,
  Suriname en de Antillen economisch heeft misbruikt en uitgebuit.
 5. Nederland haar cultuur heeft opgelegd aan Suriname en de Antillen waardoor
  deze landen in vrijwel alle opzichten structureel afhankelijk zijn geworden van
  Nederland.
 6. De huidige problemen om te integreren in de eigen regio (het Caraïbisch
  gebied/Zuid Amerika) te wijten zijn aan taal en cultuur welk Nederland
  onrechtmatig en met dwang en onderdrukking in Suriname en de Antillen heeft
  ingeplant.
 7. Onze gang naar en onze aanwezigheid in Nederland destructief is (geweest) voor
  de ontwikkeling van Suriname en de Antillen en dat het onlosmakelijk verbonden
  is met de Nederlandse aanwezigheid en invloed in Suriname en de Antillen.
 8. De problemen die wij hier in Nederland hadden en nog steeds hebben hun
  oorsprong vinden in het doodzwijgen van de Nederlandse geschiedenis m.b.t.
  Suriname en de Antillen en het beleid hier te lande t.a.v. van ons.
 9. De eisen die Nederland stelt aan de remigratie grote blokkades opwerpt om de
  ontstane binding met de achterblijvers en de rest van de Nederlandse bevolking
  te onderhouden.
 10. Nederland nooit de tijd heeft genomen om een visie en een plan te ontwikkelen
  om iets aan de genoemde problematiek te doen.