Comité 30 Juni 1 Juli Amsterdam

Comité 30 juni – 1 juli – Amsterdam – organiseert sinds 1993, de Nationale Dag van Besef

Nationale Dag van Besef – 30 juni.
Sinds 30 juni 1993 komen jaarlijks vele honderden mensen bij elkaar op de Dag van Besef om de ceremonie van besef op het Surinameplein in Amsterdam bij te wonen.

De avondherdenking begint om 17:30 (inloop vanaf 17;00) Hou voor wijzigingen de facebookpagina in de gaten. Er zijn speeches, zang en worden kransen en bloemen gelegd, daarin altijd voorgegaan door de samburadrum van de oorspronkelijke bewoners van het overzeese deel van het koninkrijk, de inheemsen.

Om 20:00 is de nationale twee-minuten stilte,

Lees verder

Het 30 juni Manifest van Besef

Wij beseffen dat:
1. Suriname en de Nederlandse Antillen met haar bevolking zoals het nu is, een creatie zijn van Nederland
2. Ten gevolge van de ingeplande verdeel- en heerspolitiek van Nederland, zijn Suriname en de Nederlandse Antillen opgescheept met problemen welke zij niet op eigen kracht kunnen oplossen.
3. Een groot deel van de Surinaamse en de Antilliaanse bevolking haar winti geloof 300 jaar (vele generaties lang) niet mocht belijden o.g.v. Nederlandse wetten.
Mensen zijn vermoord, verminkt en stelselmatig mishandeld en in gevangenissen gezet in Naam der Koningin vanwege het belijden van hun godsdienst.

Lees verder

Herdenkingsjaar Trans-Atlantische Slavernij

In het herdenkingsjaar 2023 – 2024 besteedt Amsterdam extra aandacht aan het slavernijverleden. Het is dan 150 jaar geleden dat slavernij in Suriname werkelijk afgelopen was en 160 jaar in het Caribisch gebied. Iedere Amsterdammer kan subsidie aanvragen om een activiteit te organiseren in dit bijzondere jaar.

Noot:
Mooi dat voor deze aankondiging van de Gemeente Amsterdam, het Monument van Besef, dat op het Surinameplein in Amsterdam staat, is gebruikt!