News

Ons verhaal

Het Nationaal comité 30 juni – 1 juli organiseert sinds 1993, de Nationale Dag van Besef. Sinds 30 juni 1993 komen jaarlijks vele honderden mensen bij elkaar op de Dag van Besef om de Ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam bij te wonen.

De avondherdenking begint om 17:30 (inloop vanaf 17:00) Er zijn speeches, zang, gebed en er worden kransen gelegd. Daarin altijd voorgegaan door de samburadrum van de oorspronkelijke bewoners van het overzeese deel van het koninkrijk, de inheemsen.

Om 20:00 is de nationale twee-minuten stilte, Deze dag gaat niet alleen over de mensenhandel en slavernij, maar vooral ook om de lotsverbondenheid van de landen die tot het Koninkrijk der Nederlanden horen of behoorden.

Het Nationaal 30 juni – 1juli comité neemt sinds 1993 het voortouw hierin. Iedereen die de grondgedachte steunt kan zich bij de beweging dan wel het organiserend comité aansluiten.

De nationale bijeenkomst op de Dag van Besef vindt jaarlijks plaats op het Surinameplein in Amsterdam. Het Nationaal 30 juni – 1 juli comité is een zelfstandig initiatief en is niet verbonden aan andere organisaties of stichtingen die zich met slavernij of lotsverbondenheid bezighouden. Er wordt wel en graag met verschillende comités, organisaties en stichtingen samengewerkt.

Read More