Ons verhaal

Het Comité 30 juni – 1 juli Amsterdam, voorheen het Nationaal Comité 30 juni – 1 juli, organiseert sinds 1993, de Nationale Dag van Besef. Sinds 30 juni 1993 komen jaarlijks vele honderden mensen bij elkaar op de Dag van Besef om de Ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam bij te wonen.

De Ceremonie van Besef begint altijd aan het einde van de middag, zie voor de exacte aanvangstijd onze evenementenpagina. Er zijn speeches, zang, gebed en er worden kransen en bloemen gelegd. Daarin altijd voorgegaan door de samburadrum van de oorspronkelijke bewoners van het overzeese deel van het koninkrijk, de inheemsen.

Om 20:00 is de nationale twee-minuten stilte, Deze dag gaat niet alleen over, mensenhandel, slavernij, discriminatie, racisme en uitsluiting, maar vooral ook om de lotsverbondenheid van de landen die tot het Koninkrijk der Nederlanden horen of behoorden.

Het Comité 30 juni – 1juli Amsterdam neemt sinds 1993 het voortouw hierin. Iedereen die de grondgedachte steunt kan zich bij de beweging dan wel het organiserend comité aansluiten.

De nationale bijeenkomst op de Dag van Besef vindt jaarlijks plaats op het Surinameplein in Amsterdam. Het comité 30 juni – 1 juli Amsterdam, de 30 juni Beweging, is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief. Er wordt wel met verschillende comités, organisaties en stichtingen samengewerkt.

In 2003 werd het Monument van Besef / Levensboom/Bon Fu Gron Prakseri onthuld op het Surinameplein. Het Monument van Besef, A Bon Fu Gron Prakseri, is het resultaat van de vastberaden inzet sinds 1993 van honderden Surinamers, Nederlanders en Antillianen vanuit het besef dat hun geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat bepaalt niet alleen het heden maar met name ook het lot van onze gezamenlijke toekomst.

Emancipatie, groei en bloei is alleen dan mogelijk als er – meer dan nu het geval is – juiste conclusies uit deze band worden getrokken. Het monument staat symbool voor de verbondenheid en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarom zal de Nederlandse regering en allen die haar vertegenwoordigen bij elke gelegenheid op haar verantwoordelijkheid worden gewezen om te werken aan de uitvoering van het Manifest van Besef.

De vormgeving van het monument van Besef ontstond uit de vele bijeenkomsten met diverse mensen uit de gemeenschappen en is vervaardigd door de kunstenaar Henry Renfurm. De stam van de boom verbeeldt de etnische diversiteit, het bladerdak de desbetreffende landen en hun onderlinge verbondenheid.

De afgelopen jaren heeft het Comité 30 juni – 1 juli Amsterdam zich o.a. beijverd voor het opvullen van het AOW-gat. Daarbij trok zij o.a. samen op met het FNV.