Excuses Nederlandse Staat voor het Trans-Atlantische slavernijverleden (2022)

Op 19 december 2022 bood premier Mark Rutte zijn excuses aan.
Minister-president Mark Rutte biedt in deze toespraak excuses aan voor het handelen van de
Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder
dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het
hier en nu.
De minister-president uitte zijn excuses in het Nationaal Archief in Den Haag in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van organisaties die zich sterk maken voor erkenning van de
gevolgen van slavernij.

Lees meer..