Excuses Gemeente Amsterdam (2021)

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, heeft vanmiddag tijdens
de jaarlijkse nationale herdenking van het slavernijverleden in het
Oosterpark, Keti Koti, namens het stadsbestuur excuses aangeboden voor
de betrokkenheid van het toenmalige stadsbestuur bij de wereldwijde
slavenhandel en slavernij. Het huidige stadsbestuur is formeel
verantwoordelijk voor de daden van haar voorgangers. Het past daarom
om excuses te maken. Ook voelt dit bestuur zich verantwoordelijk om een
gebaar naar de nazaten te maken, het leed te erkennen en samen aan
herstel te werken.