Slavernij misdrijf tegen de menselijkheid (2001)

De VN-conferentie tegen racisme (2001) veroordeelde slavernij als een
der misdrijven tegen de menselijkheid, maar legde staten geen
juridische verplichting tot compensatie voor slavernij uit het verleden op.
Hedendaagse tot slaaf gemaakte mensen komen internationaal-
rechtelijk wel voor compensatie in aanmerking.